Новости

Музыкальная встреча 19/03/2024 Музыкальная встреча
Подробнее
Hoşallyk duşuşygy 04/09/2023 Hoşallyk duşuşygy
Подробнее
Duşuşyk geçirildi 04/09/2023 Duşuşyk geçirildi
Подробнее
2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy 15/07/2023 2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy
Подробнее
Talyplar tejribe döwründe 05/07/2023 Talyplar tejribe döwründe
Подробнее
Dabaraly çäre geçirildi 06/07/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Подробнее

Новости (RSS)


Magtymguly pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dabaralandyrylan yşyklaryň şüweleňi 22/05/2024 Magtymguly pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dabaralandyrylan yşyklaryň şüweleňi
Подробнее

Watan habarlary | 21.05.2024 21/05/2024 Watan habarlary | 21.05.2024
Подробнее

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi ýurduň Premýer-ministri bilen duşuşdy 21/05/2024 Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi ýurduň Premýer-ministri bilen duşuşdy
Подробнее

Halkara Pul Gaznasynyň Fiskal işleri boýunça müdirliginiň baş ykdysadyýetçisi türkmen talyplary üçin okuw sapagyny geçirdi 21/05/2024 Halkara Pul Gaznasynyň Fiskal işleri boýunça müdirliginiň baş ykdysadyýetçisi türkmen talyplary üçin okuw sapagyny geçirdi
Подробнее

Sport ― bir demde 10 habar (21-nji maý) 21/05/2024 Sport ― bir demde 10 habar (21-nji maý)
Подробнее

Eýranyň Türkmenistandaky ilçihanasynda hatyra kitaby açyldy 21/05/2024 Eýranyň Türkmenistandaky ilçihanasynda hatyra kitaby açyldy
Подробнее

Kroos Ýewropa çempionatyndan soň futbol bilen hoşlaşar 21/05/2024 Kroos Ýewropa çempionatyndan soň futbol bilen hoşlaşar
Подробнее

21-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 21/05/2024 21-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Подробнее

Sianda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň dialogy geçirildi 21/05/2024 Sianda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň dialogy geçirildi
Подробнее

Balarylar 2035-nji ýylda ýok bolup biler 21/05/2024 Balarylar 2035-nji ýylda ýok bolup biler
Подробнее

Türkmenistanda aw awlamagyň düzgünleri tassyklanyldy 21/05/2024 Türkmenistanda aw awlamagyň düzgünleri tassyklanyldy
Подробнее

«Asuda akym» HJ: «Şir Ýag» motor ýaglarynyň köpdürli görnüşleri 21/05/2024 «Asuda akym» HJ: «Şir Ýag» motor ýaglarynyň köpdürli görnüşleri
Подробнее

Delide howa 48 gradus gyzdy 21/05/2024 Delide howa 48 gradus gyzdy
Подробнее

21-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlary  21/05/2024 21-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlary
Подробнее

Ýaponiýada bürgüt telefon ogurlap, wideo düşürdi 21/05/2024 Ýaponiýada bürgüt telefon ogurlap, wideo düşürdi
Подробнее
0
0
0
0

Недавно добавленные статьи

Адрес:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Телефонные номера:
(8-522) 4-66-65