News

Hoşallyk duşuşygy 04/09/2023 Hoşallyk duşuşygy
Read more
Duşuşyk geçirildi 04/09/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more
2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy 15/07/2023 2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy
Read more
Talyplar tejribe döwründe 05/07/2023 Talyplar tejribe döwründe
Read more
Dabaraly çäre geçirildi 06/07/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Read more
Duşuşyk geçirildi 24/05/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more

News (RSS)


Magtymguly pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dabaralandyrylan yşyklaryň şüweleňi 22/05/2024 Magtymguly pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dabaralandyrylan yşyklaryň şüweleňi
Read more

Watan habarlary | 21.05.2024 21/05/2024 Watan habarlary | 21.05.2024
Read more

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi ýurduň Premýer-ministri bilen duşuşdy 21/05/2024 Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi ýurduň Premýer-ministri bilen duşuşdy
Read more

Halkara Pul Gaznasynyň Fiskal işleri boýunça müdirliginiň baş ykdysadyýetçisi türkmen talyplary üçin okuw sapagyny geçirdi 21/05/2024 Halkara Pul Gaznasynyň Fiskal işleri boýunça müdirliginiň baş ykdysadyýetçisi türkmen talyplary üçin okuw sapagyny geçirdi
Read more

Sport ― bir demde 10 habar (21-nji maý) 21/05/2024 Sport ― bir demde 10 habar (21-nji maý)
Read more

Eýranyň Türkmenistandaky ilçihanasynda hatyra kitaby açyldy 21/05/2024 Eýranyň Türkmenistandaky ilçihanasynda hatyra kitaby açyldy
Read more

Kroos Ýewropa çempionatyndan soň futbol bilen hoşlaşar 21/05/2024 Kroos Ýewropa çempionatyndan soň futbol bilen hoşlaşar
Read more

21-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 21/05/2024 21-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Read more

Sianda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň dialogy geçirildi 21/05/2024 Sianda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň dialogy geçirildi
Read more

Balarylar 2035-nji ýylda ýok bolup biler 21/05/2024 Balarylar 2035-nji ýylda ýok bolup biler
Read more

Türkmenistanda aw awlamagyň düzgünleri tassyklanyldy 21/05/2024 Türkmenistanda aw awlamagyň düzgünleri tassyklanyldy
Read more

«Asuda akym» HJ: «Şir Ýag» motor ýaglarynyň köpdürli görnüşleri 21/05/2024 «Asuda akym» HJ: «Şir Ýag» motor ýaglarynyň köpdürli görnüşleri
Read more

Delide howa 48 gradus gyzdy 21/05/2024 Delide howa 48 gradus gyzdy
Read more

21-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlary  21/05/2024 21-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlary
Read more

Ýaponiýada bürgüt telefon ogurlap, wideo düşürdi 21/05/2024 Ýaponiýada bürgüt telefon ogurlap, wideo düşürdi
Read more
0
0
0
0

Recently added articles

Adress:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Tel. numbers:
(8-522) 4-66-65