Täzelikler

Duşuşyk geçirildi 03/10/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 03/10/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Dabaraly çäre geçirildi 20/09/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 04/09/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 04/09/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Dabaraly çäre geçirildi 20/09/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Oktýabr aýynda ABŞ-da C5+1 formatynda ministrleriň duşuşygy geçiriler 04/10/2023 Oktýabr aýynda ABŞ-da C5+1 formatynda ministrleriň duşuşygy geçiriler
Dowamy

Türkmen wekiliýeti Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşdy 04/10/2023 Türkmen wekiliýeti Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşdy
Dowamy

104 ýaşly zenan paraşýutly böküp, dünýä rekordyny goýdy 04/10/2023 104 ýaşly zenan paraşýutly böküp, dünýä rekordyny goýdy
Dowamy

Kawkaz musulmanlar müdiriýetiniň başlygy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen duşuşmak isleýär 04/10/2023 Kawkaz musulmanlar müdiriýetiniň başlygy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen duşuşmak isleýär
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Mongoliýa sapara çagyrylýar 04/10/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Mongoliýa sapara çagyrylýar
Dowamy

Türki Döwletleriň Guramasy özüniň 14 ýyllygyny we Hyzmatdaşlyk gününi belleýär 04/10/2023 Türki Döwletleriň Guramasy özüniň 14 ýyllygyny we Hyzmatdaşlyk gününi belleýär
Dowamy

Türkmenistanda nagt däl pul dolanyşygynyň umumy möçberi 11,4 milliard manatdan geçdi 04/10/2023 Türkmenistanda nagt däl pul dolanyşygynyň umumy möçberi 11,4 milliard manatdan geçdi
Dowamy

Watan habarlary | 03.10.2023 04/10/2023 Watan habarlary | 03.10.2023
Dowamy

AÇL. «Al-Aýn» — «Ahal»: esasy düzümler belli boldy 03/10/2023 AÇL. «Al-Aýn» — «Ahal»: esasy düzümler belli boldy
Dowamy

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde «Pars şygryýeti, edebiýaty we Şahriýary ýatlama» atly çäre geçirildi 03/10/2023 Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde «Pars şygryýeti, edebiýaty we Şahriýary ýatlama» atly çäre geçirildi
Dowamy

Günüň habarlary | 3-nji oktýabr 03/10/2023 Günüň habarlary | 3-nji oktýabr
Dowamy

Türkmenistan we Özbegistan kiberhowpsuzlyk ulgamynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdi 03/10/2023 Türkmenistan we Özbegistan kiberhowpsuzlyk ulgamynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdi
Dowamy

OPEK guramasy geljek ýyl barada meýilnamalary bilen tanyşdyrdy 03/10/2023 OPEK guramasy geljek ýyl barada meýilnamalary bilen tanyşdyrdy
Dowamy

Dünýäniň kofe bazarynda gytlyk hasaba alyndy 03/10/2023 Dünýäniň kofe bazarynda gytlyk hasaba alyndy
Dowamy

Türkmenistan «Kitap Duşenbe — 2023» halkara kitap sergisine gatnaşýar 03/10/2023 Türkmenistan «Kitap Duşenbe — 2023» halkara kitap sergisine gatnaşýar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65