Täzelikler

Wagyz-nesihat duşuşygy 19/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy
Dowamy
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. 05/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Dowamy
Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy 04/04/2024 Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy
Dowamy
Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi 18/03/2024 Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi
Dowamy
Aýdym-sazly duşuşyk. 19/03/2024 Aýdym-sazly duşuşyk.
Dowamy
Teleýazgyly gepleşik 12/03/2024 Teleýazgyly gepleşik
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Aşgabatda türkmen-rus parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy 13/06/2024 Aşgabatda türkmen-rus parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
Dowamy

“Green Lion” -yň gulaklyklary “Airpods” asyl nusgasyndan has gowumy? | PRO100 TEHNIK # 11 13/06/2024 “Green Lion” -yň gulaklyklary “Airpods” asyl nusgasyndan has gowumy? | PRO100 TEHNIK # 11
Dowamy

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematogtafiýa baradaky döwlet komitetine ABU-na agzalyk teklip edildi 13/06/2024 Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematogtafiýa baradaky döwlet komitetine ABU-na agzalyk teklip edildi
Dowamy

Aşgabatda Eýranyň raýatlary üçin saýlaw uçastogy açylar 13/06/2024 Aşgabatda Eýranyň raýatlary üçin saýlaw uçastogy açylar
Dowamy

13-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 13/06/2024 13-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Çakdanaşa yssy Hindistanda 159 adamyň pida bolmagyna getirdi 13/06/2024 Çakdanaşa yssy Hindistanda 159 adamyň pida bolmagyna getirdi
Dowamy

Putin Russiýanyň güni bilen bagly 2023-nji ýyl üçin döwlet baýraklaryny gowşurdy 13/06/2024 Putin Russiýanyň güni bilen bagly 2023-nji ýyl üçin döwlet baýraklaryny gowşurdy
Dowamy

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ «SMART GOLDAW» hyzmatyny ýola goýýar 13/06/2024 «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ «SMART GOLDAW» hyzmatyny ýola goýýar
Dowamy

Sagdyn uzak ýaşlylyga päsgel berýän esasy ýaramaz endik agzaldy 13/06/2024 Sagdyn uzak ýaşlylyga päsgel berýän esasy ýaramaz endik agzaldy
Dowamy

Belarusyň Ýazyjylar birleşigi 90 ýaşyny belleýär 13/06/2024 Belarusyň Ýazyjylar birleşigi 90 ýaşyny belleýär
Dowamy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýanyň kubogy - 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlaryny öwrendi 13/06/2024 Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýanyň kubogy - 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlaryny öwrendi
Dowamy

Türkmenistan we Türkiýe strategik hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny maslahatlaşýar 13/06/2024 Türkmenistan we Türkiýe strategik hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny maslahatlaşýar
Dowamy

Londonly alymlar adamyň Marsa uçup bilmejekdiginiň sebäbini anykladylar 13/06/2024 Londonly alymlar adamyň Marsa uçup bilmejekdiginiň sebäbini anykladylar
Dowamy

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ylmy-maslahat geçirildi 13/06/2024 Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ylmy-maslahat geçirildi
Dowamy

 13-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 13/06/2024 13-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65