Täzelikler

Wagyz-nesihat duşuşygy 19/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy
Dowamy
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. 05/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Dowamy
Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy 04/04/2024 Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy
Dowamy
Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi 18/03/2024 Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi
Dowamy
Aýdym-sazly duşuşyk. 19/03/2024 Aýdym-sazly duşuşyk.
Dowamy
Teleýazgyly gepleşik 12/03/2024 Teleýazgyly gepleşik
Dowamy

Täzelikler (RSS)


 Stambuluň howa menzilleri geçen üç aýda 27,1 million adama hyzmat etdi 24/04/2024 Stambuluň howa menzilleri geçen üç aýda 27,1 million adama hyzmat etdi
Dowamy

BMG: Aziýa 2023-nji ýylda tebigy heläkçiliklerden has köp ejir çekdi 24/04/2024 BMG: Aziýa 2023-nji ýylda tebigy heläkçiliklerden has köp ejir çekdi
Dowamy

Watan habarlary | 23.04.2024 24/04/2024 Watan habarlary | 23.04.2024
Dowamy

Türkmenistanda ahalteke atlarynyň gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi 23/04/2024 Türkmenistanda ahalteke atlarynyň gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi
Dowamy

Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi 23/04/2024 Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi
Dowamy

Türkmen uniwersitetiniň wekiliýeti  «Uniwersitetler we gelejek» atly halkara foruma gatnaşdy 23/04/2024 Türkmen uniwersitetiniň wekiliýeti «Uniwersitetler we gelejek» atly halkara foruma gatnaşdy
Dowamy

Astrahan sebitinde Magtymguly Pyragynyň muzeýi açyldy 23/04/2024 Astrahan sebitinde Magtymguly Pyragynyň muzeýi açyldy
Dowamy

Belarus ýokary okuw mekdepleri türkmen dalaşgärleri üçin gapylaryny açýar 23/04/2024 Belarus ýokary okuw mekdepleri türkmen dalaşgärleri üçin gapylaryny açýar
Dowamy

Türkmenistan we Rumyniýa ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar 23/04/2024 Türkmenistan we Rumyniýa ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar
Dowamy

Müsüre Şweýsariýadan faraon Ramzes II heýkeliniň ogurlanan bölegi getirildi 23/04/2024 Müsüre Şweýsariýadan faraon Ramzes II heýkeliniň ogurlanan bölegi getirildi
Dowamy

23-nji aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 23/04/2024 23-nji aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

 Kanar adalarynyň ýaşaýjylary jahankeşdeleriň sanyny azaltmagy talap edýärler 23/04/2024 Kanar adalarynyň ýaşaýjylary jahankeşdeleriň sanyny azaltmagy talap edýärler
Dowamy

Termez döwlet uniwersitetinde «Magtymguly Pyragy – dostlugyň waspçysy» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi 23/04/2024 Termez döwlet uniwersitetinde «Magtymguly Pyragy – dostlugyň waspçysy» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy

Tahyr Ataýewiň orkestri Aşgabatda geçiriljek «Frontdan gelen hatlar» atly konserte çagyrýar 23/04/2024 Tahyr Ataýewiň orkestri Aşgabatda geçiriljek «Frontdan gelen hatlar» atly konserte çagyrýar
Dowamy

Astrahanda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli konsert we baýramçylyk çäreleri geçirildi 23/04/2024 Astrahanda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli konsert we baýramçylyk çäreleri geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65