Täzelikler

Wagyz-nesihat duşuşygy 19/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy
Dowamy
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. 05/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Dowamy
Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy 04/04/2024 Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy
Dowamy
Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi 18/03/2024 Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi
Dowamy
Aýdym-sazly duşuşyk. 19/03/2024 Aýdym-sazly duşuşyk.
Dowamy
Teleýazgyly gepleşik 12/03/2024 Teleýazgyly gepleşik
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady 16/06/2024 Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady
Dowamy

Watan habarlary | 15.06.2024 16/06/2024 Watan habarlary | 15.06.2024
Dowamy

Türkmen kompaniýasy 15/06/2024 Türkmen kompaniýasy "Yupekchi" "Food and Beverage West Africa 2024" sergisine gatnaşýar
Dowamy

Gurban baýramyñyz gutly bolsun! 15/06/2024 Gurban baýramyñyz gutly bolsun!
Dowamy

«Aşgabat-sitide» 5G tehnologiýasy ornaşdyrylar 15/06/2024 «Aşgabat-sitide» 5G tehnologiýasy ornaşdyrylar
Dowamy

15-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 15/06/2024 15-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Türkmen animasiýasylary halkara «Annecy» festiwalynda görkeziler 15/06/2024 Türkmen animasiýasylary halkara «Annecy» festiwalynda görkeziler
Dowamy

Ekwadoryň ýitip barýan tokaýlarynda ylma nämälim bolan ösümlik tapyldy 15/06/2024 Ekwadoryň ýitip barýan tokaýlarynda ylma nämälim bolan ösümlik tapyldy
Dowamy

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy tarapyndan pudak edaralarynda ulanylýan ölçeg serişdeleri döwürleýin deňeşdirme barlagyndan geçiriler 15/06/2024 «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy tarapyndan pudak edaralarynda ulanylýan ölçeg serişdeleri döwürleýin deňeşdirme barlagyndan geçiriler
Dowamy

«Röwşen aýakgaplary» Gurban baýramy mynasybetli 10% arzanladyş yglan edýär 15/06/2024 «Röwşen aýakgaplary» Gurban baýramy mynasybetli 10% arzanladyş yglan edýär
Dowamy

Gazagystanyň Türkmenistana eksportynyň mümkinçiligi 120 million dollara deňdir 15/06/2024 Gazagystanyň Türkmenistana eksportynyň mümkinçiligi 120 million dollara deňdir
Dowamy

Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlaryna 89 ýurt gatnaşmak isleýär 15/06/2024 Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlaryna 89 ýurt gatnaşmak isleýär
Dowamy

Dubaýda dünýäde iň çuň howuz açyldy 15/06/2024 Dubaýda dünýäde iň çuň howuz açyldy
Dowamy

 Millionlarça musulmanlar Saud Arabystanyna haja bardy 15/06/2024 Millionlarça musulmanlar Saud Arabystanyna haja bardy
Dowamy

Türkmenistanda TÜRKSOÝ-a agza ýurtlaryň 2-nji teatr festiwaly geçiriler 15/06/2024 Türkmenistanda TÜRKSOÝ-a agza ýurtlaryň 2-nji teatr festiwaly geçiriler
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65