Täzelikler

Wagyz-nesihat duşuşygy 19/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy
Dowamy
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. 05/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Dowamy
Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy 04/04/2024 Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy
Dowamy
Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi 18/03/2024 Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi
Dowamy
Aýdym-sazly duşuşyk. 19/03/2024 Aýdym-sazly duşuşyk.
Dowamy
Teleýazgyly gepleşik 12/03/2024 Teleýazgyly gepleşik
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Magtymguly pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dabaralandyrylan yşyklaryň şüweleňi 22/05/2024 Magtymguly pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dabaralandyrylan yşyklaryň şüweleňi
Dowamy

Watan habarlary | 21.05.2024 21/05/2024 Watan habarlary | 21.05.2024
Dowamy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi ýurduň Premýer-ministri bilen duşuşdy 21/05/2024 Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi ýurduň Premýer-ministri bilen duşuşdy
Dowamy

Halkara Pul Gaznasynyň Fiskal işleri boýunça müdirliginiň baş ykdysadyýetçisi türkmen talyplary üçin okuw sapagyny geçirdi 21/05/2024 Halkara Pul Gaznasynyň Fiskal işleri boýunça müdirliginiň baş ykdysadyýetçisi türkmen talyplary üçin okuw sapagyny geçirdi
Dowamy

Sport ― bir demde 10 habar (21-nji maý) 21/05/2024 Sport ― bir demde 10 habar (21-nji maý)
Dowamy

Eýranyň Türkmenistandaky ilçihanasynda hatyra kitaby açyldy 21/05/2024 Eýranyň Türkmenistandaky ilçihanasynda hatyra kitaby açyldy
Dowamy

Kroos Ýewropa çempionatyndan soň futbol bilen hoşlaşar 21/05/2024 Kroos Ýewropa çempionatyndan soň futbol bilen hoşlaşar
Dowamy

21-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 21/05/2024 21-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Sianda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň dialogy geçirildi 21/05/2024 Sianda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň dialogy geçirildi
Dowamy

Balarylar 2035-nji ýylda ýok bolup biler 21/05/2024 Balarylar 2035-nji ýylda ýok bolup biler
Dowamy

Türkmenistanda aw awlamagyň düzgünleri tassyklanyldy 21/05/2024 Türkmenistanda aw awlamagyň düzgünleri tassyklanyldy
Dowamy

«Asuda akym» HJ: «Şir Ýag» motor ýaglarynyň köpdürli görnüşleri 21/05/2024 «Asuda akym» HJ: «Şir Ýag» motor ýaglarynyň köpdürli görnüşleri
Dowamy

Delide howa 48 gradus gyzdy 21/05/2024 Delide howa 48 gradus gyzdy
Dowamy

21-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlary  21/05/2024 21-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlary
Dowamy

Ýaponiýada bürgüt telefon ogurlap, wideo düşürdi 21/05/2024 Ýaponiýada bürgüt telefon ogurlap, wideo düşürdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65