Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär
okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary, Türkmenistanyň  Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Mary welaýat
birleşmesi, Şatlyk şäherçesi birleşmesi bilen bilelikde 2023-nji ýylyň maý
aýynyň 24-ne
“Çagalar durmuşyň güli” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65